نرم افزار چند رسانه مسافران سپیده(ویندوز)

  • این نرم افزار به سفارش  موسسه طلائیه داران نور آفاق تدوین است
  • این نرم افزار به  همراه فیلم تولید شده در مناطق عملیاتی به عنوان هدیه معنوی به بازدیدکننده گان مناطق عملیاتی اهدا  گردید.
  • تصاویر سه بعدی ۳۶۰ درجه از مناطق عملیاتی  و معرفی فعالیت های این موسسه از دیگر قسمت های این نرم افزار است.
  • این برنامه در سال ۱۳۸۸ طراحی گردید.

Screenshot (141) Screenshot (142) Screenshot (143) Screenshot (144) Screenshot (145) Screenshot (146) Screenshot (147) Screenshot (148) Screenshot (149)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.