نرم افزار های چند رسانه ای

نرم افزار چند رسانه گلزار بهشت( ویندوز)

این نرم افزار به سفارش موسسه راویان فتح سپاه قم تدوین گردیده است معرفی فرمانده شهید مهدی زین الدین  مهمترین

نرم افزار عروج یافتگان(ویندوز)

این برنامه به معرفی شهدای لشکر ۱۷ علی ابن طالب قم که  در مبارزه با گروهک تروریستی پژاک به فیض

نرم افزار چند رسانه ای همراه عرشیان (ویندوز)

نرم افزار همراه عرشیان به سفارش معاونت امور دانش آموختگان حوزه علمیه قم  تدوین گردیده است. این برنامه ویژه طلاب

نرم افزار چند رسانه ای مناجات (ویندوز)

این نرم افزار به سفارش ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان تدوین گردیده است. این برنامه حاوی منتخبی از سخنرانی ها،