سخنرانی چندرسانه ای

نرم  افزار تبلیغی از کعبه تا کوثر۲ ویژه ایام غدیر

نرم  افزار تبلیغی از کعبه تا کوثر(ویرایش ۲) این نرم افزار تبلیغی ویژه پرده خوانی در ایام غدیر،  ماه رحب

نرم افزار تبلیغی امام رئوف ویژه دهه کرامت

نرم  افزار تبلیغی امام رئوف این نرم افزار به سفارش سازمان فرهنگی  آستان قدس رضوی  ویژه مبلغان و  روحانیون گرامی