نرم افزار آرام دجله(اندروید)

  • در این نرم افزار به معرفی اماکن اسلامی و تاریخی شهرهای کاظمین، سامرا، بغداد و مدائن پرداخته شده است
  • این برنامه به سفارش ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان تدوین گردیده است.
  • حجم نرم افزار: ۱۸ MB

ایکون

 

 

Screenshot_2014-11-13-22-44-45 Screenshot_2014-11-13-22-44-54 Screenshot_2014-11-13-22-45-05 Screenshot_2014-11-13-22-45-23 Screenshot_2014-11-13-22-45-33 Screenshot_2014-11-13-22-45-47 Screenshot_2014-11-13-22-45-58 Screenshot_2014-11-13-22-46-13 Screenshot_2014-11-13-22-47-26 Screenshot_2014-11-13-22-47-35 Screenshot_2014-11-13-22-47-53 Screenshot_2014-11-13-22-48-03 Screenshot_2014-11-13-22-48-20 Screenshot_2014-11-13-22-48-34 Screenshot_2014-11-13-22-48-43 Screenshot_2014-11-13-22-48-59 Screenshot_2014-11-13-22-49-10 Screenshot_2014-11-13-22-49-19

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید