نرم افزار چند رسانه مسافران سپیده(ویندوز)

  • این نرم افزار به سفارش  موسسه طلائیه داران نور آفاق تدوین است
  • این نرم افزار به  همراه فیلم تولید شده در مناطق عملیاتی به عنوان هدیه معنوی به بازدیدکننده گان مناطق عملیاتی اهدا  گردید.
  • تصاویر سه بعدی ۳۶۰ درجه از مناطق عملیاتی  و معرفی فعالیت های این موسسه از دیگر قسمت های این نرم افزار است.
  • این برنامه در سال ۱۳۸۸ طراحی گردید.

Screenshot (141) Screenshot (142) Screenshot (143) Screenshot (144) Screenshot (145) Screenshot (146) Screenshot (147) Screenshot (148) Screenshot (149)

دیدگاهتان را بنویسید