نرم افزار چند رسانه گلزار بهشت( ویندوز)

این نرم افزار به سفارش موسسه راویان فتح سپاه قم تدوین گردیده است

معرفی فرمانده شهید مهدی زین الدین  مهمترین قسمت این برنامه است

بازدید مجازی از گلزار شهدای قم و مزار فرماندهان شهید آن از قسمت های جذاب این برنامه است

این برنامه در مراسم  یادواره  شهید زین الدین و پنج هزار شهید استان قم به مدعوین اهدا گردید.

Screenshot (151) Screenshot (152) Screenshot (153) Screenshot (154) Screenshot (156)

دیدگاهتان را بنویسید