نرم افزار نقشینه آسمان ( اندروید)

  • معرفی مصوراماکن متبرک مکه مکرمه مهمترین قسمت این نرم افزار است
  • در این نرم افزار به معرفی قسمت های داخلی مسجد الحرام، مشاعر حج  پرداخته است
  •  معرفی عرفات، مشعر الحرام، منی، کوه ثور و  غار حرا از دیگر بخش های این برنامه است
  • این نرم افزار به سفارش ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان تدوین و منتشر می گردد.
  • حجم نرم افراز: ۱۹ MB

ایکون

 

 

Screenshot_2015-03-08-19-23-27 Screenshot_2015-03-08-19-23-48 Screenshot_2015-03-08-19-24-13 Screenshot_2015-03-08-19-24-33


  1. مهدي سازندگي (مدیر دوره تفسیر و علوم قرآن) گفت:

    ببخشید لینک دانلود مدینه نسیم بهشت کار نمی کند

دیدگاهتان را بنویسید