حرمین شریفین

نرم افزار چند رسانه ای مناجات (ویندوز)

این نرم افزار به سفارش ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان تدوین گردیده است. این برنامه حاوی منتخبی از سخنرانی ها،