ساعات کار

دوشنبه
8:00 - 16:00
سهشنبه
8:00 - 16:00
چهار شنبه
8:00 - 16:00
پنج شنبه
8:00 - 16:00
جمعه
8:00 - 16:00
شنبه
8:00 - 13:00
یکشنبه
closed
یکشنبه
بسته
دوشنبه
8:00 AM - 4:00 PM
سهشنبه
8:00 AM - 4:00 PM
چهار شنبه
8:00 AM - 4:00 PM
پنج شنبه
8:00 AM - 4:00 PM
جمعه
8:00 AM - 4:00 PM
شنبه
8:00 AM - 1:00 PM
یکشنبه
بسته
دوشنبه
8:00 - 16:00
سهشنبه
8:00 - 16:00
چهار شنبه
8:00 - 16:00
پنج شنبه
8:00 - 16:00
جمعه
8:00 - 16:00
شنبه
8:00 - 13:00
Lunch Break
10:30 - 11:00
شنبه
بسته
یکشنبه
بسته
دوشنبه
8:00 AM - 12:00 PM
1:00 PM - 5:00 PM
سهشنبه
8:00 AM - 12:00 PM
1:00 PM - 5:00 PM
چهار شنبه
8:00 AM - 12:00 PM
1:00 PM - 5:00 PM
پنج شنبه
8:00 AM - 12:00 PM
1:00 PM - 5:00 PM
جمعه
8:00 AM - 4:00 PM

خیابان دندانپزشکی 120

ایران - تبریز

800-555-دندانپزشک

امروز با ما تماس بگیرید!

ساعات کاری

شنبه تا جمعه: 8:00 - 17:00

رزرو رسمی

example@email.com